Our services

Ngāti Hine FM

About Ngāti Hine Health Trust

Te Mātiro Angamua

Ko Ngāti Hine e ngunguru nei

Our vision statement gives Ngāti Hine Health Trust the ability to advocate for whānau and community, while being accountable to those we serve.

Te Pūtake

Me ū ki te Tū o Ngāti Hine, ko te oranga te take

We will holdfast to the values and tikanga that underpin Ngāti Hine as we endeavour to uplift the wellbeing of our whānau, hapū and hāpori.

Leadership

Pānui